• Πιστοποιημένοι Τεχνικοί 24/7

TURBO MAG LINE

TURBO MAG LINE

TURBO MAG LINE

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΝΕΣ TURBOMAG LINE

TURBO MAG LINE

Μαγνητικό φίλτρο

  • ΣΥΝΔΕΣΗ: 3/4″
  • MAX ΘΕΡΜ: 90 ⁰C
  • ΜΑΧ. ΠΙΕΣΗ: 3 bar
  • GAUSS: 11.000